NameFriedhof
Therese von Bayern (1792 - 1854)Gruft St. Bonifatz

>