Mendelssohn Peter de

Name Peter de Mendelssohn
geboren 01.06.1908 (München)
gestorben 10.08.1982 (München)
Beruf Schriftsteller, Historiker, Essayist
Friedhof Friedhof Bogenhausen
Lage M-li-50
Wikipedia Peter_de_Mendelssohn
Peter de Mendelssohn wurde 74 Jahre alt.

Peter de Mendelssohn ( eigentlich Peter Mendelssohn, Pseudonym: Carl Johann Leuchtenberg) war ein deutsch-britischer Schriftsteller, Historiker und Essayist.

Mendelssohn